SLOVENSKÝ DOM V TORONTE POSKYTUJE BEZPLATNÉ
PORADENSTVO PRE ÚČASTNÍKOV PROGRAMU
"EXPERIENCE CANADA - ZAŽITE KANADU"

  https://www.facebook.com/groups/385880031443494/

Info: info@slovakhouse.org
Subscribe to our newsletter

AKCIE SLOVENSKÉHO DOMU:

KANADSKÝ SLÁVIK 2011
Tretí
ročník speváckej súťaže detí
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
pod záštitou Petra Dvorského


NEDEĽA, 13. NOVEMBER 2011, 3PM
Free Entry, Free Parking

Thank You For Your Support!

The Assembly Hall Community Centre
1 Colonel Samuel Smith Park Drive
Toronto, ON M8V 4B6KANADSKÝ SLÁVIK 2010
Druhý ročník speváckej súťaže detí
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
pod záštitou Petra Dvorského


NEDEĽA, 17. OCTOBER 2010, 3PM
Free Entry, Free Parking

Thank You For Your Support!

The Assembly Hall Community Centre
1 Colonel Samuel Smith Park Drive
Toronto, ON M8V 4B6KANADSKÝ SLÁVIK 2009
Prvý ročník speváckej súťaže detí
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
pod záštitou Petra Dvorského


NEDEĽA, 28. NOVEMBER 2009, 3PM
Free Entry, Free Parking

Thank You For Your Support!

The Assembly Hall Community Centre
1 Colonel Samuel Smith Park Drive
Toronto, ON M8V 4B6NAŠA BROADWAY
GALAKONCERT SVETOVÝCH, ČESKÝCH
A SLOVENSKÝCH MUZIKÁLOV A PIESNÍ

20. September 2009 at 6pm
at “The Lithuanian House”
1573 Bloor Street West, Toronto

Účinkujú:
Tatiana Paľovčíkova, Marka Rajna, Jaroslav Dvorský, Martin Krbaťa
a Detský Zbor v Toronte

   for  

Galakoncert “Náš Broadway je pestrou zmesou populárnych muzikálových arií a piesní svetového, českého a slovenského repetroáru. V prvej polovici koncertu zaznejú známe svetové árie z muzikálov Phantom of the Opera, Evita, Cats, South Pacific, West Side Story, Porgy and Bess, Les Miserables a v druhej polovici ich vystriedajú diela českej a slovenskej tvorby, z muzikálov Dracula, Kleopatra, Fontána pre Zuzanu, ako aj árie z filmu Tři oříšky pre popelku a populárne piesne Michaela Jacksona, Karla Gotta, Karla Svobodu, či Paľa Haberu.

V programe vystupujú vynikajúci umelci, hosťujúci speváci zo Štátneho divadla v Košiciach Tatiana Paľovčíková a Jaroslav Dvorský, v spolupráci s našimi Torontskými spevákmi Markou Rajnou a Martinom Krbaťom. Program bude sprevádzaný audio-vizuálnymi efektami a jeho dramaturgia, v spojení s vynikajúcimi umelcami sľubuje nevšedný zážitok, na ktorý budú návštevníci dlho spomínať.

Vstup na tento koncert je voľný pre všetkých, ktorí svojim príspevkom podporia novovzniknutú nadáciu “Slovak House”, ktorej úlohou je podporovať slovenskú kultúru a komunitu v Kanade.


SLOVENSKÝ DOM - MIESTO KDE MÁ KAŽDÝ SLOVÁK DVERE VŽDY OTVORENÉ

Časy osamelých vlkov sú definitívne minulosťou, dnešný svet speje ku kooperácii a tímovej práci.
Cesta komunity kanadských Slovákov nie je iná - dosiahnutie veľkých cieľov znamená siahnuť ďaleko za hranice prahu vlastných dverí a spojiť úsilie nielen Slovákov žijúcich v Kanade ale aj tých v rodnej zemi, na Slovensku.

Slovenský Dom - kanadská nezisková organizácia - ktorej hlavným mottom je vytvoriť mosty spolupráce a porozumenia medzi komunitami a zároveň ponúknuť miesto kde môže každý Slovák prísť a kde nájde dvere otvorené - ako doma.
Začať život na inom kontinente je rozhodnutie ktoré vyžaduje veľkú dávku odvahy a každá pomoc, hlavne tá informačná je mimoriadne dôležitá. Aby pomoc mala zmysel, musí byť poruke, na mieste ktoré je ľahko prístupné, musí byť odovzdaná nezištne a pravdivo, neskreslene.

Aby bolo toto možné, musí existovať most porozumenia a tolerancie medzi tými ktorí informácie majú a medzi tými ktorí ich hľadajú. A tolerancia nemôže prísť bez vzájomného poznávania sa - a tu nastupuje úloha Slovenského Domu. Našou úlohou nie je edukovať, našou úlohou je vytvoriť príležitosti na spoznávanie, príležitosti na inšpiráciu a zároveň priestor na uchovanie toho čo je cenné.

Keď sa povie “Dom”, prvá predstava ktorá sa natíska je miesto kde môžeme prísť. Nie niečo tam kdesi ďaleko, neznáme, neprístupné - ale niečo blízke, zo vždy otvorenými dverami - miesto kde návštevník alebo domáci nájde bezpečie, odpovede a pocit spolupatričnosti.

V Kanade je možné nájsť množstvo komunitných organizácií s rôznym mandátom a členskou základňou. Sociálne kluby, bývalé poisťovne, kultúrne súbory a samozrejme veľké množstvo nikde neorganizovaných ľudí, hlavne mladej imigrácie.
Predovšetkým tí posledne menovaní v týchto dňoch začínajú nový život v Kanade, boria sa s problémami ktoré tí starší už nemajú a nezriedka sa na ne už nepamatajú. Mnohí z nás si kedysi položili otázku - kde sa obrátiť o radu? Kde získať potrebné informácie? Tieto otázky veľmi často ostali bez odpovede. Dnešným dňom chceme tento stav zmeniť. Chceme aby bolo miesto kde môže každý kto má otázky ako ďalej a hľadá odpovede prísť, nájsť otvorené dvere a dostať tak dobré odpovede ako je len možné.

Týmto miestom bude od dnešného dňa Slovenský Dom, ľahko prístupný verejnou dopravou a otvorený pre verejnosť. Organizácia úzko spolupracujúca zo slovenskými zastupiteľskými úradmi a krajanskými organizáciami, organizácia disponujúca komunikačnými kanálmi smerom ku kanadským slovákom ale aj smerom k rodnej vlasti.
Čoskoro bude Slovenský Dom otvárať svoje dvere pre všetkých ktorí chcú byť súčasťou nových dní plných nových výziev. Slovenský Dom k vám prichádza s novými iniciatívami a projektami, novými ideami s množstvom príležitostí pre každého kto chce byť súčasťou dynamického tímu a chce napomôcť vzájomnému pochopeniu medzi Slovákmi v Kanade ale aj na Slovensku.

Dom zároveň znamená hrdosť. Hrdosť na náš rod, na miesto odkiaľ sme prišli, na hodnoty ktoré sa nemenia a ktoré existujú v našich srdciach aj ked sme od domoviny vzdialení tisíce kilometrov.
Slovenský Dom plne stojí na pôde slovenskosti a všetkými silami bráni bohatstvo kultúrneho dedičstva, slovenského jazyka a slovenskej kultúry a táto hrdosť je nemenná časť jeho mandátu. “ Nové mosty” je náš slogan a naša vízia. Vytvárať, informovať a zachovávať je naša misia a náš záväzok.

PD


KTO SME A KAM IDEME - PILIERE MANDÁTU SLOVENSKÉHO DOMU

PORADENSTVO
Slovenský Dom disponuje širokým záberom oblastí odbornosti - jeho Rada poradcov pozostáva z odborníkov v rôznych oblastiach ktorí sú pripravení zodpovedať otázky a v prípade potreby nasmerovať správnym smerom.
Či sa už jedná o informácie o overovaní podpisov a úradných prekladov, poradenstvo ohľadne hľadania zamestnania, kúpy či prenájmu nehnuteľnosti, cestovanie a cestovné doklady, informácie o kontaktoch v komunite - alebo informácie o možnostiach spolupráce - Slovenský Dom je vždy otvorený a pripravený odpovedať.

KULTÚRA
Od okamihu keď prvý Slovák položil nohu na kanadskú pôdu uplynulo už vyše 100 rokov a od toho okamihu si komunita kanadských Slovákov začala budovať špecifickú kultúrnu líniu. Paralelne s touto líniou sa vyvíjala kultúra v rodnej zemi. Dnes nadišiel čas pomôcť nazrieť na obe strany a ponúknuť generáciám na oboch kontinentoch pohľad na neopakovateľné kultúrne bohatstvo. Slovenský Dom s partnermi organizuje turné slovenských umeleckých telies v severnej Amerike, organizuje výstavy umeleckých diel slovenských autorov - známych aj tých začínajúcich. Zároveň aktívne pomáha krajanským kultúrnym a umeleckým zoskupeniam v Kanade pri ich činnosti propagáciou, organizáciou a zviditeľnením sa.
Slovenský Dom spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa historickým výskumom a zachovávaní kultúrneho dedičstva Slovákov v Kanade.

PROPAGÁCIA
Slovensko je jedna z mála krajín ktorá je v Kanade propagovaná minimálne. Slovenský Dom chce túto medzeru aktívne zaplniť a priblížiť Kanade krásy Slovenska, jeho jazyk, umenie a prírodné bohatstvo.
Jednou z foriem bude organizácia prezentácií, šírenie propagačných materiálov a aktívna spolupráca zo zastupiteľskými úradmi Slovenska v Kanade.
Vďaka bohatým skúsenostiam v oblasti turizmu sú odborníci Slovenského Domu v neustálom kontakte s kanadskými a slovenskými partnermi a pomáhajú individuálnym cestovateľom alebo turistickým operátorom nájsť tie správne informácie a kontakty.

SPOLUPRÁCA
Slovensko, zastupiteľské úrady Slovenska v Kanade, imigračné vlny Slovákov od roku 1939 až dodnes - všetky spomenuté entity sú charakteristické a majú neuveriteľný potenciál a možnosti prinášať dobro a osoh. Čo chýba sú mosty ktoré spoja zdanlivo nespojiteľné a pomôžu sa vzájomne pochopiť, pre spoločné dobro.
Slovenský Dom je nezávislá organizácie, bez politickej alebo náboženskej orientácie s cieľom vzájomnej spolupráce.
Vychádza z presvedčenia že vzájomým poznávaním sa a rešpektom je možné vybudovať platformu pre spojenie síl a kontinuálne dosahovanie spoločného cieľa - dobro a prospech Slovákov nech sú kdekoľvek.

SPOZNÁVANIE
Nielen vzdialenosť medzi kontinetmi ale aj rozdiely medzi samotnými Slovákmi v Kanade. Každá z imigračných vĺn si priniesla a doslova zakonzervovala špecifické chápanie kultúry a hodnôt tak ako existovali na Slovensku v okamihu odchodu. Toto živé múzeum poskytuje neoveriteľne cennú príležitosť spoznať históriu v priamom prenose - jediné čo je potrebné urobiť je mať ochotu spoznávať a rešpektovať.
Slovenský Dom chce vytvárať príležitosti na takéto psoznávanie v spolupráci zo všetkými entitami komunity Slovákov v Kanade a zároveň participovať na archiváci týchto hodnôt a informácií pre budúce generácie.

RS


ZVEDAVÉ OKIENKO

Q: “Čo je Slovenský Dom?”

A: “Väčšina národností v Kanade má svoj národný Dom, miesto kde sa otázky spájajú s odpoveďami, informačné stredisko. Týmto rokom sa k nim pripája aj komunita kanadských Slovákov. Sme hrdí že otvárame miesto ktoré ponúka príležitosti na vzájomné spoznanie sa, most medzi generáciami a kontinentami.”
PAVOL DŽAČKO
DIREKTOR

Q: “Čo ponúka Slovenský Dom?”

A: “Slovenský Dom ponúka bezplatné poradenstvo a informačné služby pre Kanaďanov smerujúcich na Slovensko ako aj poradenstvo a orientáciu pre Slovákov, ktorí prichádzajú zo Slovenska do Kanady, či už ako turisti, dočasní pracovníci alebo novoprisťahovalci. Ďalej organizuje vystúpenia slovenských umeleckých telies v Kanade, organizuje jazykové letné pobyty pre študentov zo Slovenska, a zároveň aktívne participuje na uchovávaní kultúrneho dedičstva kanadských Slovákov spoluprácou so všetkými komunitnými organizáciami ktoré majú o takúto spoluprácu záujem.”
RICHARD ŠTILICHA
DIREKTOR


Info: info@slovakhouse.org
Subscribe to our newsletter

Copyright © 2008 - 2014
- All Rights Reserved -